21 juli 2018
Bonnefanten College havo/vwo
Bonnefanten College havo/vwo
Deze instelling valt onder het gezag van Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs, SWbestuur v bijzonder en openb onderw te Sittard-Geleen.
Zie ook:
1. Bonnefantencollege Maastricht