14 mei 2021
Vereniging tot Verstrekking van Lageronderwijs op Gereformeerde Grondslag
Vereniging tot Verstrekking van Lageronderwijs op Gereformeerde Grondslag
Behalve onder de naam Vereniging tot Verstrekking van Lageronderwijs op Gereformeerde Grondslag ook bekend onder de naam Ver tot Geref Lagerond.
0786821525
Bestuur van Instelling te Hendrik-Ido-Ambacht, Zuid-Holland
Adres
Guldenweg 36
3341CK HENDRIK-IDO-AMBACHT
Postadres
Postbus 379
3340AJ HENDRIK-IDO-AMBACHT
Protestants-Christelijk