17 februari 2020
's-Gravenhage
OnderwijsCijfers in de gemeente 's-Gravenhage
Onderwijsinstellingen van het soort Voortgezet Onderwijs in de gemeente 's-Gravenhage.
Scholen
Voortgezet Onderwijs
Selectie instellingen in de gemeente 's-Gravenhage
1. Th More Overvoorde Coll
Westhovenplein 121, 'S-GRAVENHAGE
2. De Vrije Ruimte VO
Laan van Poot 93, 'S-GRAVENHAGE
3. Maris Bohemen
Mgr. Nolenslaan 16, 'S-GRAVENHAGE
Openbaar
4. Maris College - loc. Kijkduin
Landrestraat 150, 'S-GRAVENHAGE
Openbaar
5. Maris College - Statenkwartier
Antonie Duyckstraat 126, 'S-GRAVENHAGE
Openbaar
6. Maris College - loc. Houtrust
Tjalie Robinsonduin 74, 'S-GRAVENHAGE
Openbaar
7. Atlas Onderwijsgroep
Laan van Kans 3, 'S-GRAVENHAGE
Openbaar
8. School voor Praktijkonderwijs De Einder
Spionkopstraat 9, 'S-GRAVENHAGE
Openbaar
9. Gymnasium Haganum
Laan van Meerdervoort 57, 'S-GRAVENHAGE
Openbaar
10. SGM het Segbroekcollege
Klaverstraat 7, 'S-GRAVENHAGE
Openbaar
11. Maerlant Lyceum Afd Havo
Johannes Bildersstraat 11, 'S-GRAVENHAGE
Openbaar
12. Dalton Den Haag
Aronskelkweg 1, 'S-GRAVENHAGE
Openbaar
13. Johan de Witt Scholengroep, locatie Zusterstraat
Zusterstraat 120, 'S-GRAVENHAGE
Openbaar
14. Johan de Witt Scholengroep
Nieuwe Duinweg 10, 'S-GRAVENHAGE
Openbaar
15. Johan de Witt Scholengroep
Van Ruysbroekstraat 35, 'S-GRAVENHAGE
Openbaar
16. Johan de Witt Scholengroep
Hooftskade 127 -129, 'S-GRAVENHAGE
Openbaar
17. SGM Dalton Vatel
Granaathorst 20, 'S-GRAVENHAGE
Algemeen bijzonder
18. Wellantcollege
Madesteinweg 25, 'S-GRAVENHAGE
Algemeen bijzonder
19. Wellantcollege
Westvlietweg 42, 'S-GRAVENHAGE
Algemeen bijzonder
20. Het Rijnlands Lyceum
Juliana van Stolberglaan 1, 'S-GRAVENHAGE
Algemeen bijzonder
21. Het Rijnlands Lyceum
Wijndaelerduin 1, 'S-GRAVENHAGE
Algemeen bijzonder
22. SGM Haags Montessori Lyc
Nassau Bredastraat 5, 'S-GRAVENHAGE
Algemeen bijzonder
23. Vrijzinnig-Christelijk Lyceum
Van Stolkweg 35, 'S-GRAVENHAGE
Algemeen bijzonder
24. Scholengr. Den Haag Zuid-West
Beresteinlaan 627, 'S-GRAVENHAGE
Algemeen bijzonder
25. Scholengr. Den Haag Zuid-West
Missouri 1, 'S-GRAVENHAGE
Algemeen bijzonder
26. Scholengr. Den Haag Zuid-West
Beatrijsstraat 12, 'S-GRAVENHAGE
Algemeen bijzonder
27. Scholengr. Den Haag Zuid-West
Meppelweg 339, 'S-GRAVENHAGE
Algemeen bijzonder
28. Vrije School Z-Holland
Waalsdorperweg 12, 'S-GRAVENHAGE
Antroposofisch
29. Christelijk Gymnasium Sorghvliet
Johan de Wittlaan 22, 'S-GRAVENHAGE
Protestants-Christelijk
30. Chr. College De Populier
Populierstraat 109, 'S-GRAVENHAGE
Protestants-Christelijk
31. School voor PRO De Poort
Duinstraat 55, 'S-GRAVENHAGE
Protestants-Christelijk
32. School voor PRO De Poort
Landrepad 7, 'S-GRAVENHAGE
Protestants-Christelijk
33. Chr Sgm Zandvliet
Bezuidenhoutseweg 40, 'S-GRAVENHAGE
Protestants-Christelijk
34. Aloysiuscollege Kath SGM
Oostduinlaan 50, 'S-GRAVENHAGE
Rooms-Katholiek
35. Hofstede Praktijkschool
Droogscheerdersgaarde 70, 'S-GRAVENHAGE
Rooms-Katholiek
36. Veurs Coll. loc. 's-Gravendeef
Klaas Voskuildreef 135, 'S-GRAVENHAGE
Samenwerking PC, RK
37. Interconf Hofstadcollege
Albardastraat 25, 'S-GRAVENHAGE
Samenwerking PC, RK
38. Interconf Hofstadcollege
Colijnplein 9, 'S-GRAVENHAGE
Samenwerking PC, RK
39. Interconf Hofstadcollege
Morsestraat 1, 'S-GRAVENHAGE
Samenwerking PC, RK
40. Onderwijsgroep Esloo
Louis Couperusplein 33, 'S-GRAVENHAGE
Samenwerking PC, RK
41. Scholengroep Esloo
Diamanthorst 183, 'S-GRAVENHAGE
Samenwerking PC, RK
42. Scholengroep Esloo
Kiekendiefstraat 25, 'S-GRAVENHAGE
Samenwerking PC, RK
43. Scholengroep Esloo
Rooseboomstraat 10, 'S-GRAVENHAGE
Samenwerking PC, RK
44. Scholengroep Esloo
Noordpolderkade 167, 'S-GRAVENHAGE
Samenwerking PC, RK